Företag

Från  lamm till färdig produkt etisk och ekologisk

Stentorp - Finland
Med vår verksamhet strävar vi efter att höja värdesättningen av vårt eget lantrasfår genom  att utnyttja närliggande  och lokala resurser och hantverkskunnande möjligast väl.

Huset Stentorps historia

Stentorp är en jugendvilla direkt vid havet, byggd 1917 av fabrikör Joakim Vilén. Ångbåten hämtade familjen till bryggan till sommaren. Strandsbastun “Muminhuset” byggdes samtidigt och fungerar nu som uthyresstyga. Först på 60 talet installerade värme ,el och vatten och källaren gjordes om till en “bodega” där källarutställningen nu finns året om.

Stentorps egen ros. Den omgivande naturen och huset är skyddsobjekt pga. naturens mångfald och byggnadens kulturvärde. Här kan man se  förvildade gamla odlingsväxter, Apollofjärilen och höra härmsångaren. Palmenia institutet vid HFRS Universitet har gjort en naturinventering som finns till påseende.

Lyssna på vals på Stentorp

Se Stentorp från luften

Stentorp grundades 1987

Stentorps egen ros

Huvudbyggnaden

Fårena betar fritt på holmar

Publiceringar

ARTICLE written by Mary O´Malley , PUBLISHED   about Work with wool at Stentorp . http://countrysidenetwork.com/sm-issues/marchapril-2017/

Finnsheep are the Perfect Fiber Animals

ARTICLE PUBLISHED  by FBA , Short Tales, Volume 12 Nov2016-Jan2017 : PAGE 6-11.FBA article  “Jill Christensen of Stentorp, Finland shared her experience raising Finnsheep in Finland with FBA members and Finnsheep fans on the east and west coast If you were unable to attend, I hope the article on pages 6-11 will help satisfy your curiosity. A variation of this article will appear in the March April issue of SHEEP! 2017″

“Finnsheep as the source of creativity” Jill Christiansen , visit and talk organized by the American Finnsheep Breeders Association and Mary O* Malley.  Monday Sept 19, 2016 from 1-4 pm at Dancing Waters Farm, Rochester , Washington and Friday , Sept. 23, 2016 from 1-4-pm at Honeysuckle Farm , Silver Spring, Maryland.

Announced in -The SHEPHERD, august,2016, Vol 61, Number8 , side 32.                                                                    -SHEEP !  Sept/October 2016,Vol 37, Number 5 , side 16-17                                 ————              -The BANNER, July/August,2016, Page 44

“Jill Christensen of Stentorp, Finland shared her experience raising Finnsheep in Finland with

FBA members and Finnsheep fans on the east and west coast If you were unable to attend, I
hope the article on pages 6-11 will help satisfy your curiosity. A variation of this article will
appear in the March April issue of SHEEP! 2017″

———-

– Ulla Suojanen: Vihreä Textiili, Hfrs Universitet, 1997.
– Ulla Suojanen, Maarit Kyrö : Yrittäjyydellä kestävään kehitykseen: MMT, Loppuraportti2000.
– Manne Stentoos: Skärgårdssmak-Hantverk 2002.
–  Etelä-Suomen perinnemaisemiin ja esihistoriaan: HY Palmenia 2005, kohde 18.
– Ullhantverk på Östersjöns öar: Know sheep, Anu Sepp, Karen Allas, 2013.

Jill Christiansen (von Weymarn) har hållit föredrag, publicerat artiklar och  skrivit reseskildringar från studieresor och utställningar och  artiklar  i olika branchtidskrifter t.ex.
–  “Naturgreasning med får, Kultuarvet i hantverket” : Lystbaekgaard, Danmark 2005.
– “Wools of Europe”: fortgående, ambullerande utställning i Frankrike  och Italien fr.o.m maj 2010. Wools of Europe

– Katalog “Wools of Europe”:  Marie-Terese Chaupin, Atelier-Laines dÉurope, 2010, sid 86-87.
– “Finnsheep as a source of creativity” :8th World Congress on Coloured Sheep: Paris, 2014

-Atelier Laines d ´Europe , Bulletin 24 s.33 – Avril 2015:” Un autre style de possible.”

TAITO hedersutmärkelse:  Årets hantverksföretag i Åboland 2004

Stentorp Ky
Skråbbontie 222
21601 KIRJALA
puh. 0400 844 506
email: jill@stentorp.fi
Stentorp Facebook